Gói đầu tư

Giao dịch như một chuyên gia tư vấn đầu tư (Investment Advisor – IA)

Gói đầu tư là một nền tảng cho phép bạn sao chép danh mục đầu tư của một chuyên gia mà bạn yêu thích. Mỗi khi chuyên gia thực hiện thành công lệnh giao dịch, thì lệnh giao dịch đó cũng sẽ được thực hiện tương tự trên tài khoản chứng khoán của bạn nhờ vào hệ thống tự động sao chép.

Chủ động lựa chọn nhà đầu tư tài năng

Gói đầu tư được tiếp cận đến danh sách các chuyên gia cùng với đầy đủ các thông tin xoay quanh các vị chuyên gia. Khách hàng sẽ chủ động lựa chọn vị chuyên gia mà mình yêu thích, có cùng triết lý đầu tư và khẩu vị rủi ro để thực hiện các lệnh sao chép

so-do-dautu13

hướng dẫn đăng ký và sử dụng

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Đăng nhập
App MBBank,
lựa chọn tính năng
Tiền gửi & Đầu tư

buoc1-1fixten

Lựa chọn
ứng dụng
Đầu tư tài chính

buoc1-2

Màn hình Dashboard, thông tin bao gồm danh sách chuyên gia đầu tư và gợi ý các gói đầu tư theo danh sách lãi khủng hoặc được yêu thích

Lựa chọn nút menu trên góc phải màn hình để lựa chọn các chức năng của hệ thống

Các cách lựa chọn Chuyên gia đầu tư

Cách 1: Tìm kiếm từ menu

Lựa chọn chức năng Giao dịch, hệ thống sẽ hiển thị danh sách chuyên gia theo trường phái đầu tư: Tăng trưởng, Kỹ thuật, Giá trị

Cách 2: Lựa chọn từ Dashboard

Lựa chọn chuyên gia đầu tư từ màn hình dashboard

Các cách lựa chọn Gói đầu tư

Cách 1: Tìm kiếm từ menu

Sau khi lựa chọn Chuyên gia đầu tư
người dùng có thể thấy danh sách các gói đầu tư của chuyên gia đầu tư

buoc3-c1-afixten

Cách 2: Lựa chọn từ Dashboard

Lựa chọn gói đầu tư từ màn hình dashboard

buoc3-c2afixten
Bước 1: Khách hàng giao dịch lần đầu

Khi lựa chọn tham gia Gói đầu tư, Khách hàng cần mở tài khoản/tiểu khoản MBS lần đầu để giao dịch.

buoc4-b1-afix

KH điền thông tin Họ và tên
bằng Tiếng Việt có dấu, kiểm tra các thông tin khác trước khi hoàn thành

KH xác nhận thông tin để hoàn thiện bước mở tài khoản.

Bước 2: Khách hàng giao dịch mua gói đầu tư

Khách hàng lựa chọn tài khoản nguồn để giao dịch, lựa chọn số lượng gói để tham gia.

Hệ thống sẽ kiểm tra số tiền với tài khoản nguồn, khi đáp ứng Khách hàng sẽ xác nhận OTP để hoàn thành giao dịch mua gói

buoc4-otp

Khách hàng lựa chọn Tài sản của tôi trên chức năng menu để theo dõi danh sách các gói đang nắm giữ

buoc5-1fixaa

Thông tin các gói đầu tư mà Khách hàng đang nắm giữ, Khách hàng có thể xem toàn bộ các danh mục mà mình tham gia

buoc5-2fixbb
Bước 1: Đăng nhập ứng dụng

Đăng nhập
App MBBank,
lựa chọn tính năng
Tiền gửi & Đầu tư

buoc1-1fixten

Lựa chọn
ứng dụng
đầu tư
tài chính

buoc1-2
Bước 2: Màn hình Dashboard và chức năng menu

Màn hình Dashboard, thông tin bao gồm danh sách chuyên gia đầu tư và gợi ý các gói đầu tư theo danh sách lãi khủng hoặc được yêu thích

buoc2-1fixten

Lựa chọn nút menu
trên góc phải màn hình
để lựa chọn các chức năng của hệ thống

buoc2-2fixten
Bước 3: Các cách lựa chọn chuyên gia đầu tư

* Các cách lựa chọn Chuyên gia đầu tư

Cách 1: Tìm kiếm từ menu

Lựa chọn chức năng Giao dịch, hệ thống sẽ hiển thị danh sách chuyên gia theo trường phái đầu tư: Tăng trưởng, Kỹ thuật, Giá trị

buoc3-c1-1fixten

Cách 2: Lựa chọn từ Dashboard

Lựa chọn gói đầu tư từ màn hình dashboard

buoc3-c2fixten

* Các cách lựa chọn Gói đầu tư

Cách 1: Tìm kiếm từ menu

Sau khi lựa chọn Chuyên gia đầu tư
người dùng có thể thấy danh sách các gói đầu tư của chuyên gia đầu tư

buoc3-c1-afixten

Cách 2: Lựa chọn từ Dashboard

Lựa chọn gói đầu tư từ màn hình dashboard

buoc3-c2afixten
Bước 4: Mở tài khoản chứng khoán và mua gói đầu tư

Bước 1: Khách hàng giao dịch lần đầu

Khi lựa chọn tham gia Gói đầu tư, Khách hàng cần mở tài khoản/tiểu khoản MBS lần đầu để giao dịch.

buoc4-b1-afix

KH điền thông tin Họ và tên
bằng Tiếng Việt có dấu, kiểm tra các thông tin khác trước khi hoàn thành

KH xác nhận thông tin để hoàn thiện bước mở tài khoản.

Bước 2: Khách hàng giao dịch mua gói đầu tư

Khách hàng lựa chọn tài khoản nguồn để giao dịch, lựa chọn số lượng gói để tham gia.

buoc4-dautucotuc

Hệ thống sẽ kiểm tra số tiền với tài khoản nguồn, khi đáp ứng Khách hàng sẽ xác nhận OTP để hoàn thành giao dịch mua gói

buoc4-otp
Bước 5: Kiểm tra tài sản nắm giữ

Khách hàng lựa chọn Tài sản của tôi trên chức năng menu để theo dõi danh sách các gói đang nắm giữ

buoc5-1fixaa

Thông tin các gói đầu tư mà Khách hàng đang nắm giữ, Khách hàng có thể xem toàn bộ các danh mục mà mình tham gia

buoc5-2fixbb

Clip Hướng dẫn đăng ký và sử dụng

Câu hỏi thường gặp

1. Sản phẩm Digi - Trading (Đầu tư tài chính) là gì?

Giới thiệu

Digi – Trading là giải pháp được tích hợp trên nền tảng ứng dụng “MB Bank” của Ngân hàng TMCP Quân đội. Digi – Trading kết nối trực tiếp với nền tảng giao dịch chứng khoán MBS, cho phép Khách hàng được chuyển tiếp sang nền tảng giao dịch chứng khoán trực tuyến của MBS và thực hiện các thao tác để sử dụng dịch vụ của MBS, bao gồm nhưng không giới hạn: Đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng khoán, Giao dịch chứng khoán, sử dụng dịch vụ Ủy thác quản lý tài khoản chứng khoán,…
Hiện tại, Ứng dụng Digi – Trading trên App “MB Bank” đã phát triển Sản phẩm đầu tư Gói đầu tư. Đây là sản phẩm cho phép Khách hàng đầu tư cùng với các Chuyên gia đầu tư (Investment Advisor – IA) hàng đầu trên thị trường chứng khoán bằng cách sao chép lệnh giao dịch mua/bán cổ phiếu của các chuyên gia thông qua việc lựa chọn Gói đầu tư. Các gói đầu tư được Chuyên gia đầu tư chọn lọc, xây dựng với mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro trong khoảng thời gian nhất định.
Khi Bạn tham gia các gói đầu tư này, Bạn sẽ ủy thác danh mục đầu tư và nhận lại lợi nhuận khi gói đạt được mục tiêu kỳ vọng.

Tiện ích

– Đầu tư cổ phiếu thuận tiện, thực hiện giao dịch qua ứng dụng một cách dễ dàng và không cần nhiều thời gian theo dõi thị trường chứng khoán.
– Đầu tư cổ phiếu như một chuyên gia nhờ hệ thống tự động sao chép các giao dịch mua bán cổ phiếu và hưởng lợi nhuận như các Chuyên gia đầu tư.
– Đầu tư cổ phiếu với số tiền linh hoạt tùy theo từng Gói đầu tư và số lượng Gói.

2. Tôi tham gia Digi - Trading có cam kết lợi nhuận không?

Ứng dụng DigiTrading cho phép Bạn tham gia đầu tư chứng khoán bằng cách sao chép giao dịch mua/bán cổ phiếu của các chuyên gia đầu tư. Hiệu quả đầu tư phụ thuộc vào biến động thị trường và khả năng quản trị rủi ro của từng Chuyên gia. Do đó đây không phải là sản phẩm cam kết lãi suất.

3. Tôi có thể bán gói đầu tư tại bất cứ thời điểm nào có được không?

Hiện tại để đảm bảo lợi nhuận cho Bạn, ứng dụng DigiTrading chưa cho phép bán gói đầu tư trước hạn. Thay vào đó, quy trình lựa chọn chuyên gia cũng như gói đầu tư rất chặt chẽ, đảm bảo tối ưu hoá giữa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro cho Bạn khi tham gia trong thời gian của gói đầu tư.

4. Tài sản của Tôi sẽ được theo dõi ở đâu?

Để quản lý thông tin tài sản của mình, Bạn vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:
– Cách 1: Thực hiện ngay trên App MBBank
Bước 1: Đăng nhập App MBBank, chọn “Tiền gửi & Đầu tư”
Bước 2: Chọn “Đầu tư tài chính”
Bước 3: Chọn menu (biểu tượng 3 dấu gạch ngang, góc trên bên trái)
Bước 4: Chọn “Tài sản của tôi”, App hiển thị thông tin về tài sản của Bạn hiện có
– Cách 2: Thực hiện trên App hoặc website MBS
Bước 1: Đăng nhập App MBS hoặc website https://www.mbs.com.vn/
Bước 2: Chọn “Báo cáo tài sản”
Bước 3: Chọn “Tài khoản …2” của Bạn

5. Tôi tạo tài khoản MBS tuy nhiên hệ thống cảnh báo Tài khoản đã tồn tại (Theo bước 4: Mở tài khoản và mua gói đầu tư theo hướng dẫn sử dụng)

Trường hợp này là do Giấy tờ tùy thân của Bạn chưa trùng khớp giữa MB và MBS (trường hợp Bạn đã mở tài khoản tại MBS), hệ thống MB sẽ kiểm tra thông tin giữa MB và MBS theo tên và ngày sinh của Bạn. Bạn vui lòng kiểm tra và cập nhật thông tin Giấy tờ tùy thân tại 2 đơn vị để thông tin được đồng bộ.

6. Tôi thực hiện mua gói thành công, tuy nhiên khi kiểm tra tài sản tại MB - MBS không thấy thông tin tài sản?

Trong trường hợp Bạn đã mua gói nhưng không thấy thông tin tài sản tại MB – MBS, Bạn vui lòng liên hệ với MB247 qua hotline 1900 545426 hoặc 024 3767 4050 để được hỗ trợ.

7. Tại sao số tiền trích từ tài khoản của Tôi tại MB nhiều hơn giá trị Gói đầu tư?

Hiện tại, số tiền trích từ tài khoản tại MB của Bạn bằng Giá trị gói đầu tư * tỷ lệ topup. Tỷ lệ Topup sẽ được hệ thống tự động tính toán và cập nhật để đảm bảo cho lệnh có thể được khớp trên sàn khi có sự biến động giá cổ phiếu và trả phí, thuế liên quan giao dịch chứng khoán. Tỷ lệ này là tạm tính và số tiền dư (nếu có) sẽ được để dưới dạng số dư tiền trên tài khoản chứng khoán của Bạn tại MBS.

8. Tôi có được rút tiền dư hoặc thực hiện giao dịch mua - bán cổ phiếu trên tiểu khoản 02 không?

Không. Tiểu khoản 02 chỉ sử dụng cho giao dịch của Bạn khi Bạn mua Gói đầu tư qua DigiTrading hoặc khi IA tái cơ cấu/ bán Gói đầu tư.
Khi Gói đầu tư của Bạn được bán, Tiền bán cổ phiếu sẽ được chuyển về tài khoản của Bạn tại ngân hàng. Khi đó, Bạn có thể rút tiền.

9. Khi Tôi gói đầu tư của Tôi được tất toán, tiền đầu tư của Tôi được chuyển về đâu?

Sau khi gói đầu tư của Bạn được tất toán, toàn bộ tiền đầu tư của Bạn sẽ được chuyển vào tài khoản thanh toán tại MB mà Bạn lựa chọn ban đầu khi tham gia gói đầu tư

10. Khi tham gia sản phẩm đầu tư Gói cổ phiếu, Tôi phải trả những phí gì?

Hiện tại trong giai đoạn đầu triển khai sản phẩm, Bạn được miễn các loại phí liên quan đến quản lý tài khoản và tư vấn danh mục đầu tư.
Bạn chỉ thanh toán phí giao dịch mua bán cổ phiếu theo biểu phí giao dịch tại MBS theo từng thời kỳ. Hiện tại phí giao dịch là 0,15%/giá trị giao dịch và thuế phí theo quy định của Luật chứng khoán

11. Các thuật ngữ sử dụng trong ứng dụng DigiTrading - Đầu tư tài chính?

‘- Gói đầu tư/ Gói cổ phiếu là danh mục bao gồm các mã chứng khoán được chuyên gia xây dựng và kiến nghị Khách hàng tham gia đầu tư từng thời kỳ, với kỳ vọng lợi nhuận trong khung thời gian nhất định;
– Số lượng gói đã bán: Mỗi Gói đầu tư có số lượng gói xác định. Mỗi Khách hàng được mua 1 hoặc nhiều gói.
– Kết thúc dự kiến: Chuyên gia khi tạo gói đầu tư sẽ cân nhắc thời hạn của gói đầu tư. Ngày kết thức dự kiến là Ngày dự kiến tất toán gói đầu tư. Khách hàng sẽ được nhận tiền về tài khoản MB sau khi tất toán Gói đầu tư.
– Thời gian còn lại: Là số ngày còn lại dự kiến tính từ thời điểm hiện tại tới ngày dự kiến tất toán gói đầu tư.
– Lợi nhuận kỳ vọng: Tỷ lệ Lợi nhuận mà Chuyên gia kỳ vọng sẽ đạt được so với số vốn đầu tư ban đầu của Gói đầu tư khi Chuyên gia kích hoạt gói.
– % từ khi tạo gói: lợi nhuận mà gói đầu tư Chuyên gia tạo ra kể từ lúc tạo gói