Digi invest logo

HỖ TRỢ

Chi tiết cách tính phí tư vấn thông tin

Digi invest > Hỗ trợ > Gói cổ phiếu > Chi tiết cách tính phí tư vấn thông tin

Hiện tại, Phí tư vấn hỗ trợ thông tin được thu là 20% lợi nhuận vượt mức kỳ vọng (với mức lợi nhuận kỳ vọng là 10%/năm)
F = F1+ F2+ F3 + ..+ Fn
Trong đó: n là số bậc thang, Fi dược định nghĩa theo công thức mô tả bên dưới

Fi được tính như sau
• Thời gian KH tham gia đầu tư: Min[(ngày tất toán danh mục - ngày khách hàng mua gói +1),365]
• Lãi suất tại thời điểm bán gói = (NAV cuối kỳ - NAV đầu kỳ) / NAV đầu kỳ
+ NAV đầu kỳ: Tổng giá trị Gói ban đầu (cổ phiếu + tiền)
+ NAV cuối kỳ: Tổng giá trị lúc tất toán Gói sau trừ phí thuế cuối ngày + giá trị cổ phiếu lô lẻ + giá trị cổ tức bằng cổ phiếu chờ về + giá trị cổ tức bằng tiền chờ về (Trong đó: Cổ phiếu lô lẻ, cổ tức bằng cổ phiếu chờ về tính giá cuối ngày)
• Giá trị bậc thang quy đổi = giá trị bậc thang * Thời gian KH tham gia đầu tư / 365
• Tỷ lệ % thu phí: Là tỷ lệ phí theo bậc thang theo biểu phí

• Trường hợp 1: Lãi suất tại thời điểm bán gói ≥ Giá trị max quy đổi của bậc thang i
Fi = (Giá trị max quy đổi bậc i - giá trị min quy đổi bậc i) x NAV đầu kỳ x tỉ lệ phí bậc i
• Trường hợp 2: Lãi suất tại thời điểm bán gói < Giá trị max quy năm của bậc thang i
Fi = (Lãi suất tại thời điểm bán gói - giá trị min quy năm bậc i) x NAV đầu kỳ x tỉ lệ phí bậc i
• Lưu ý: Nếu Lãi suất tại thời điểm bán gói ≤ 0 hoặc kết quả tính Fi < 0 thì Fi =0

Lợi nhuận (năm) Phí tư vấn hỗ trợ thông tin
x < 10% 0%
x ≥ 10% 20%
Trong đó:x là % lợi nhuận quy năm của Khách hàng tại thời điểm gói đầu tư tất toán.


Ví dụ minh họa:
x là % lợi nhuận quy năm của Khách hàng tại thời điểm gói đầu tư tất toán.
Giá trị Gói đầu tư ban đầu: 10,000,000 VNĐ (Mười triệu đồng). Giá trị Gói đầu tư khi tất toán: 10,500,000 VNĐ. Thời gian khách hàng nắm giữ Gói đầu tư là 60 ngày. Phí tư vấn thông tin được tính như sau:
Lãi suất tại thời điểm bán gói = (10,500,000 – 10,000,000)/ 10,000,000 = 5.0%.
Hiệu quả đầu tư thực tế quy năm của Khách hàng = 5.0%*365/60 = 30.4167%
Giá trị bậc thang quy đổi: 10%*60/ 365 = 1.6438%

Bậc phí
(%/năm) Bậc phí quy đổi Phí tư vấn thông tin Cách tính phí tư vấn thông tin Phí tư vấn thông tin
Bậc 1: ≤10% ≤ 1.6438% 0% 1.6438% * 10,000,000 * 0% 0
Bậc 2: >10% > 1.6438% 20% (5.0%-1.6438%)*10,000,000 *20% 67,124
Tổng 67,124
Phí tư vấn thông tin là 67,124 VNĐ.

 Chia sẻ bài viết
Bắt đầu với DigiTrading
Chứng chỉ quỹ
Chứng chỉ tiền gửi
Đầu tư trái phiếu
Gói cổ phiếu
Hoàn tiền
Tài khoản
Tất toán

Digi invest logo

Công ty cổ phần Digi Invest hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và cung cấp giải pháp công nghệ tài chính. Với thế mạnh về công nghệ, quy trình minh bạch, phát triển an toàn và là đơn vị tiên phong về việc cung cấp các giải pháp công nghệ tài chính, Digi Invest luôn cố gắng để trở thành một tổ chức, đối tác vững vàng, đáng tin cậy với Nhà Đầu tư

Số giấy phép Đăng ký kinh doanh số 0109908632 cấp ngày 17/2/2022, cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội

Số giấy phép đại lý phân phối chứng chỉ quỹ số 134/GCN-UBCK cấp ngày 21/6/2023, bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Địa chỉ: Tòa nhà Golden West, số 02 Lê Văn Thiêm, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội.
Số điện thoại: 1900.636.725
Số cố định: 024.7300.1662
Email: cskh@digiinvest.vn
Chưa có app MBBank
Đã có app MBBank
© 2023 Digiinvest.vn., All rights reserved.
Design by Gredo Việt Nam
envelopecrossmenuchevron-down