Digi invest logo

Đầu tư Trái phiếu Digi Bond là gì ??

Đừng để tiền của bạn ngày càng mất giá vì lạm phát. Digi Bond là nền tảng giao dịch sản phẩm trái phiếu được phát hành bởi các Tổ chức uy tín hàng đầu, được thẩm định chặt chẽ. Trái phiếu Digi Bond với tính an toàn, lãi suất cao và thanh khoản linh hoạt mang lại thu nhập ổn định, tăng trưởng vốn về dài hạn. Hãy đặt niềm tin vào trái phiếu và hưởng sự bảo vệ cho tương lai của chính bạn ngay hôm nay.

Đầu tư trái phiếu

Định kì

Tiền lãi từ trái phiếu thường được trả định kỳ, giúp tạo ra dòng tiền ổn định cho nhà đầu tư.

Lợi nhuận hấp dẫn

Khi đầu tư vào trái phiếu, nhà đầu tư có thể thu được lợi nhuận hấp dẫn hơn các sản phẩm gửi tiết kiệm có cùng kỳ hạn

Đa dạng hóa danh mục đầu tư

Đầu tư vào trái phiếu là một cách để đa dạng hóa danh mục đầu tư của nhà đầu tư, giảm thiểu rủi ro và tăng cường khả năng chống lại sự suy thoái của thị trường.

Hướng dẫn sử dụng

Bước 1

Đăng nhập
Đăng nhập app MB Bank, chọn "Tiền gửi và đầu tư" - "Digi Trading đầu tư 1 chạm" để vào nền tảng Digi trading

Chọn Trái phiếu để xem danh sách trái phiếu đang sẵn có trên nền tảng Digi Trading

Bước 2

Lựa chọn trái phiếu
Lựa chọn trái phiếu trên danh mục sản phẩm và thời gian đầu tư dự kiến

Bước 3

Thực hiện giao dịch
Sau khi nghiên cứu về sản phẩm: tổ chức phát hành, dòng tiền dự kiến...

Thao tác mua trái phiếu để hoàn tất giao dịch

Bước 4

Nhận thông báo kết quả giao dịch
Sau khi mua Trái phiếu thành công, hệ thống sẽ gửi tin nhắn SMS thông báo giao dịch thành công và email đến Khách hàng.
Truy cập "Tài sản của tôi" để kiểm tra và theo dõi quản lý danh mục trái phiếu tại nền tảng Digi trading

Câu hỏi thường gặp

Theo Luật Chứng khoán: “Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần nợ của tổ chức phát hành".
Lãi coupon là phần lãi mà tổ chức phát hành trả cho trái chủ theo một tỷ lệ lãi suất định kỳ hàng năm trên mệnh giá của trái phiếu.
- Lãi coupon có thể là lãi suất cố định hoặc lãi suất thả nổi
- Kỳ trả coupon: định kỳ 3,6 hoặc 12 tháng (tùy vào bản công bố thông tin của trái phiếu)
- Danh sách trái chủ nhận lãi coupon được chốt vào ngày chốt quyền
- Tại ngày thanh toán lãi, Tổ chức phát hành sẽ thanh toán lãi cho các trái chủ được chốt quyền nhận lãi trái phiếu.
- Lãi coupon thực nhận là lãi coupon sau khi đã trừ các nghĩa vụ thuế.
- Đơn vị tư vấn phát hành: Là tổ chức có vai trò trung gian thực hiện dịch vụ phát hành cho doanh nghiệp và thu phí tư vấn từ Tổ chức phát hành
- Đại lý thanh toán: Là tổ chức thực hiện việc thanh toán gốc và lãi trái phiếu khi đến hạn thanh toán của trái phiếu theo sự ủy quyền của tổ chức phát hành.
- Đại lý đăng ký lưu ký, quản lý chuyển nhượng: Là đơn vị do Tổ chức phát hành lựa chọn để thực hiện các công việc:
   + Lập và quản lý danh sách người sở hữu trái phiếu; quản lý và xác nhận việc chuyển nhượng (sang tên) trái phiếu;
   + Thực hiện phong tỏa, giải tỏa trái phiếu phục vụ cho các giao dịch cầm cố trái phiếu;
   + và các nghiệp vụ khác theo quy định của pháp luật
- Đại lý quản lý tài sản đảm bảo: Đại lý quản lý tài sản đảm bảo ("TSĐB") là đơn vị được Tổ chức phát hành lựa chọn để thực hiện các công việc sau:
   + Nhận và quản lý TSĐB cho Trái phiếu
   + Thực hiện các thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm cho trái phiếu theo quy định của pháp luật;
   + Theo dõi biến động giá trị tài sản, yêu cầu Tổ chức phát hành và bên bảo đảm định giá tài sản định kỳ để xác định các sự kiện thiếu, thừa, bổ sung/rút bớt tài sản đảm bảo;
   + Theo dõi cam kết của tổ chức phát hành/ bên bảo đảm liên quan đến TSĐB;
   + Thực hiện các thủ tục để xử lý TSĐB và phân bổ tiền thu được từ việc xử lý tài sản khi xảy ra sự kiện xử lý TSĐB.
- Đại diện người sở hữu trái phiếu: Là đơn vị được Tổ chức phát hành lựa chọn để thực hiện các công việc sau:
   + Giám sát việc tuân thủ các cam kết của tổ chức phát hành trong hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu;
   + Làm trung gian liên lạc giữa người sở hữu trái phiếu, tổ chức phát hành và các tổ chức có liên quan khác;
   + Tổ chức lấy ý kiến Trái chủ đối với các sự kiện ảnh hưởng đến quyền lợi của người sở hữu trái phiếu...
(1) Khách hàng cần có tài khoản thanh toán mở tại ngân hàng MB Bank,
(2) Khách hàng mở tài khoản Chứng khoán tại MBS
(3) Cài đặt ứng dụng MB Bank trên điện thoại di động.
Lưu ý: Nếu điều kiện giao dịch trái phiếu yêu cầu nhà đầu tư chuyên nghiệp, KH cần đáp ứng tiêu chuẩn nhà đầu tư chuyên nghiệp trước khi mua trái phiếu
Kỳ hạn của trái phiếu được quy định tại bản công bố thông tin của trái phiếu. Thông thường, trái phiếu doanh nghiệp có kỳ hạn 1 - 5 năm.
Trên nền tảng Digi - Trading, khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn kỳ hạn nắm giữ trái phiếu, sản phẩm kỳ hạn hoặc nắm giữ tới ngày đáo hạn.
Khách hàng có thể xem thông tin chi tiết trái phiếu trong bộ văn kiện trái phiếu.
- Thời hạn của Trái phiếu:
+ Thời hạn của trái phiếu là thời hạn còn lại đến ngày đáo hạn của trái phiếu.
+ Thời hạn của trái phiếu càng dài thì rủi ro càng cao nên lãi suất đầu tư thường cao hơn
- Chất lượng trái phiếu: Chất lượng trái phiếu phụ thuộc vào sức khỏe tài chính của tổ chức phát hành và chất lượng tài sản đảm bảo của Trái phiếu,... Trái phiếu được phát hành bởi tổ chức phát hành có xếp hạng tín dụng tốt sẽ an toàn hơn các trái phiếu được phát hành bởi tổ chức khác.
- Rủi ro lãi suất: Lãi suất và giá trái phiếu có mối quan hệ nghịch đảo, khi mặt bằng lãi suất trên thị trường thay đổi, giá trái phiếu cũng sẽ có những biến động tương ứng
- Rủi ro tín dụng: Rủi ro tín dụng là việc Tổ chức phát hành không trả được gốc hoặc lãi đúng hạn cho nhà đầu tư. Trái chủ có thể không thu hồi được toàn bộ (hoặc một phần) giá trị đầu tư của mình.
- Rủi ro thanh khoản: Rủi ro thanh khoản là việc Trái chủ không thể bán được trái phiếu để chuyển thành tiền mặt ngay lập tức ở mức giá mà nhà đầu tư mong muốn.
Các nhà đầu tư tham gia thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ cần thận trọng, tìm hiểu quy định pháp luật và năng lực, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phát hành, nắm rõ những rủi ro đối với trái phiếu doanh nghiệp trước khi quyết định đầu tư.
- Được tiếp cận kênh đầu tư hiệu quả
– Khách hàng được tối đa hóa được lợi ích kinh tế từ nguồn vốn đang tạm thời nhàn rỗi.
– Thao tác trên điện thoại thuận tiện cho khách hàng.
KH có thể mua tối đa số khối lượng trái phiếu còn lại trên nền tảng.
Sản phẩm Trái phiếu chào bán trên nền tảng Digi Trading được MB/MBS lựa chọn và thẩm định chặt chẽ từ các Tổ chức phát hành uy tín.
Khách hàng đăng nhập vào app MB Bank truy cập “Tiền gửi & Đầu tư” => “Digi Trading” => “Trái phiếu” và chọn mua Trái phiếu
Tài khoản ngân hàng của Khách hàng đạt số dư đủ với giá trị trái phiếu đặt mua thì giao dịch thành công
Lợi suất đầu tư trên nền tảng Digi Trading là lãi suất KH thực nhận khi đầu tư TP.
Khách hàng có thể đặt mua trái phiếu vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ và ngày lễ.
Khách hàng có thể mua nhiều trái phiếu với nhiều kỳ hạn khác nhau.
Khách hàng có thể xem lịch thanh toán tại bảng dòng tiền đầu tư dự kiến trong đó có 2 dòng tiền:
- Lãi coupon
- Tổng mệnh giá/tiền bán trái phiếu tại ngày kết thúc đầu tư
Khách hàng mua trái phiếu doanh nghiệp trên nền tảng Digi Trading được hưởng toàn bộ quyền lợi của Người sở hữu trái phiếu theo quy định, bao gồm việc nhận lãi trái phiếu (nếu KH vẫn sở hữu trái phiếu tại ngày chốt quyền gần nhất trước ngày trả lãi).
Tuỳ vào chính sách của Ngân hàng TMCP Quân đội từng thời kỳ.
Khách hàng mua thoả thuận trái phiếu từ CTCP chứng khoán MBS hoặc MB bank
Sau khi giao dịch thành công, Khách hàng được nhận được từ MBS gồm:
(1) tin nhắn SMS thông báo giao dịch thành công đến số điện thoại đăng ký của khách hàng
(2) email thông báo “Xác nhận giao dịch thành công” kèm các văn bản về giao dịch mua của khách hàng tại địa chỉ mail Khách hàng đăng ký
Ngoài ra, Khách hàng có thể kiểm tra kết quả giao dịch thành công tại mục “Tài sản của tôi” trên app MB Bank => Digi Trading
Được trả vào tài khoản ngân hàng mà KH Đăng ký khi mua trái phiếu
Vào ngày kết thúc kỳ đầu tư trái phiếu, Khách hàng sẽ tự động nhận được tiền bán Trái Phiếu/thanh toán khi đáo hạn tại tài khoản thanh toán mà khách hàng sử dụng để mua trái phiếu.
- Nếu KH mua sản phẩm với nắm giữ đến đáo hạn, KH có thể chuyển nhượng trái phiếu cho người khác tại bất kỳ thời điểm nào; Thủ tục chuyển nhượng theo quy định của MBS
- Nếu mua sản phẩm kỳ hạn, trong kỳ hạn đầu tư, KH không được chuyển nhượng trái phiếu cho người khác.
Nếu bạn không thể tìm thấy câu trả lời cho vấn đề của bạn, hãy để lại yêu cầu của bạn tại https: //digiinvest.vn/lien-he/
Hoặc liên hệ trực tiếp với đội ngũ chăm sóc khách hàng của chúng tôi theo số điện thoại và Email sau:
Số điện thoại: 1900.636.725
Số cố định: 02473001662
Email: cskh@digiinvest.vn
Câu hỏi khác
Chưa có app MBBank
Đã có app MBBank

Digi invest logo

Công ty cổ phần Digi Invest hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và cung cấp giải pháp công nghệ tài chính. Với thế mạnh về công nghệ, quy trình minh bạch, phát triển an toàn và là đơn vị tiên phong về việc cung cấp các giải pháp công nghệ tài chính, Digi Invest luôn cố gắng để trở thành một tổ chức, đối tác vững vàng, đáng tin cậy với Nhà Đầu tư

Số giấy phép Đăng ký kinh doanh số 0109908632 cấp ngày 17/2/2022, cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội

Số giấy phép đại lý phân phối chứng chỉ quỹ số 134/GCN-UBCK cấp ngày 21/6/2023, bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Địa chỉ: Tòa nhà Golden West, số 02 Lê Văn Thiêm, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội.
Số điện thoại: 1900.636.725
Số cố định: 024.7300.1662
Email: cskh@digiinvest.vn
Chưa có app MBBank
Đã có app MBBank
© 2023 Digiinvest.vn., All rights reserved.
Design by Gredo Việt Nam
crossmenuplus-circlecircle-minus