Dragon Capital Việt Nam hợp tác với Digi Invest Powered By MBBank

Vừa qua, tại Hà Nội, Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (Dragon Capital), Ngân hàng MBBank và Công ty Digi Invest Powered By MBBank đã cùng tổ chức lễ ký kết hợp tác triển khai sản phẩm chứng chỉ quỹ của Dragon Capital Việt Nam trên nền tảng số của ngân hàng MBBank.

Theo đó, toàn bộ quy trình đầu tư từ khi mở tài khoản, chọn lựa sản phẩm và đến khi đặt lệnh đều diễn ra 100% online trên nền tảng số của MBBank. Khách hàng dễ dàng tiếp cận danh mục sản phẩm đầu tư chứng chỉ quỹ mở gồm: Hai quỹ trái phiếu DCIP/DCBF, Quỹ hỗn hợp DCDS, Quỹ cổ phiếu DCBC. Đây là các quỹ mở do Dragon Capital quản lý và có hiệu quả tăng trưởng trong nhóm dẫn đầu thị trường hơn 10 năm gần đây.

Vui lòng xem chi tiết tại bài viết sau