Digi invest logo

Cẩm nang tìm hiểu chứng khoán cho người mới bắt đầu

Digi invest > Kiến Thức > Cổ phiếu > Cẩm nang tìm hiểu chứng khoán cho người mới bắt đầu

Cẩm nang tìm hiểu chứng khoán cho người mới bắt đầu

Cẩm nang tìm hiểu chứng khoán cho người mới bắt đầu có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về cơ bản của chứng khoán. Trong cẩm nang tìm hiểu chứng khoán này, bạn sẽ tìm thấy các thông tin quan trọng về chứng khoán, bao gồm các loại chứng khoán cơ bản, các thuật ngữ, cách mua bán, các chiến lược đầu tư cơ bản và các rủi ro khi đầu tư vào chứng khoán.

Giới thiệu về chứng khoán:

Trước khi bắt đầu tìm hiểu về chứng khoán, hãy cùng tìm hiểu về khái niệm chứng khoán. Chứng khoán là một loại tài sản có giá trị mà người sở hữu của nó được quyền sử dụng, giao dịch hoặc chuyển nhượng.Theo định nghĩa trong Luật Chứng khoán, chứng khoán là tài sản bao gồm cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng khoán phái sinh, trái phiếu, chứng quyền, chứng quyền có bảo đảm, quyền mua cổ phần, chứng chỉ lưu ký. Những loại tài sản này có điểm chung là một bằng chứng xác nhận sở hữu hợp pháp của người sở hữu (gọi chung là nhà đầu tư) với tài sản của doanh nghiệp hoặc tổ chức phát hành.

Cẩm nang tìm hiểu chứng khoán cho người mới bắt đầu - Chứng khoán

Cẩm nang tìm hiểu chứng khoán cho người mới bắt đầu - Chứng khoán

Tại sao nên đầu tư vào chứng khoán

Tại sao bạn nên đầu tư vào chứng khoán? Đây là câu hỏi mà mọi người đều nghĩ đến đầu tiên.

Đầu tư vào chứng khoán không chỉ giúp bạn tăng thu nhập trong hiện tại, mà còn có thể giúp bạn đạt được tài chính ổn định trong tương lai. Ngoài ra, đầu tư vào chứng khoán còn giúp bạn học hỏi về thị trường tài chính, các doanh nghiệp và các ngành kinh tế khác. Điều này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về cơ hội đầu tư khác nhau và cách tối ưu hóa lợi nhuận từ các khoản đầu tư của mình. Bên cạnh đó, đầu tư vào chứng khoán cũng có thể giúp bạn tạo ra các mối quan hệ mới trong cộng đồng đầu tư và kinh doanh, từ đó mở rộng mạng lưới kinh doanh của mình. Vì vậy, hãy cân nhắc đầu tư vào chứng khoán như là một phương tiện để đạt được sự giàu có và tài chính ổn định trong tương lai của bạn.

Phân biệt các loại chứng khoán:

Cổ phiếu là gì?

Cổ phiếu được xem là chứng khoán vốn bởi nó xác nhận quyền và lợi ích như như dự họp đại hội đồng cổ đông, biểu quyết, đề cử Hội đồng quản trị, hưởng cổ tức... của người sở hữu với một phần vốn của doanh nghiệp.

Chứng chỉ quỹ là gì?

Chứng chỉ quỹ cũng là chứng khoán vốn nhưng để khẳng định quyền sở hữu của nhà đầu tư với một phần vốn góp của quỹ đầu tư chứng khoán. Bản chất đầu tư vào chứng chỉ quỹ là ủy thác vốn cho chuyên gia của các tổ chức quản lý quỹ.

Trái phiếu là gì?

Trái phiếu là loại chứng khoán để xác nhận nghĩa vụ nợ của doanh nghiệp hoặc chính phủ với người nắm giữ (còn gọi là trái chủ). Vì trái phiếu là chứng khoán nợ nên khi doanh nghiệp phá sản hoặc giải thể thì trái chủ được ưu tiên thanh toán trước người nắm giữ cổ phiếu (còn gọi là cổ đông).

Chứng khoán phái sinh là gì?

Chứng khoán phái sinh là loại chứng khoán tồn tại dưới dạng hợp đồng tài chính để xác nhận quyền và nghĩa vụ của các bên về giao dịch sẽ thực hiện vào thời điểm xác định trong tương lai. Giá trị của chứng khoán phái sinh phụ thuộc vào tài sản cơ sở như cổ phiếu, trái phiếu, hàng hoá (kim loại, nông sản)... Đầu tư chứng khoán phái sinh có thể hiểu như đặt cược vào sự tăng hoặc giảm của tài sản cơ sở trong tương lai, tức khi giá trị tài sản cơ sở biến động đúng dự đoán thì nhà đầu tư có lãi.

Chứng quyền là gì?

Chứng quyền có bảo đảm là loại chứng khoán do công ty chứng khoán phát hành và được niêm yết với mã giao dịch riêng. Người giữ chứng quyền nhận được quyền mua hoặc quyền bán chứng khoán cơ sở (như cổ phiếu, ETF, chỉ số...) tại mức giá và thời điểm đã được xác định hoặc hưởng khoản chênh lệch giá tại ngày đáo hạn. Giá chứng quyền thường thấp hơn nhiều so với chứng khoán cơ sở nhưng có tính đòn bẩy cao và biết được khoản lỗ tối đa, do đó phù hợp với những nhà đầu tư ưa mạo hiểm.

Quỹ đầu tư chứng khoán là gì?

Quỹ đầu tư chứng khoán là một công cụ đầu tư phổ biến, cho phép bạn đầu tư vào nhiều loại chứng khoán khác nhau, bao gồm cả cổ phiếu và trái phiếu. Khi bạn đầu tư vào một quỹ đầu tư chứng khoán, bạn sẽ được sở hữu một phần của quỹ đó và được phân chia lợi nhuận hoặc chịu rủi ro theo tỷ lệ tương ứng với số tiền bạn đầu tư. Trong khi đó, nếu bạn đầu tư vào một cổ phiếu cụ thể, rủi ro của bạn sẽ cao hơn nhiều và lợi nhuận có thể không được đảm bảo. Vì vậy, việc đầu tư vào quỹ đầu tư chứng khoán là một cách tốt để đa dạng hóa danh mục đầu tư và giảm thiểu rủi ro đầu tư.

Cẩm nang tìm hiểu chứng khoán cho người mới bắt đầu - Thị trường chứng khoán là gì?

Thị trường chứng khoán là một hệ thống phức tạp và đa dạng liên quan đến chào bán, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, và đầu tư chứng khoán, cũng như công bố thông tin và quản trị công ty đại chúng. Mặc dù phức tạp, thị trường chứng khoán chủ yếu hoạt động theo những nguyên tắc cơ bản, bao gồm tôn trọng quyền sở hữu và quyền tự do giao dịch của các nhà đầu tư, đảm bảo tính công khai và minh bạch, và đòi hỏi các nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm về rủi ro trong quyết định đầu tư của mình

Cẩm nang tìm hiểu chứng khoán cho người mới bắt đầu - Thị trường chứng khoán là gì

Cẩm nang tìm hiểu chứng khoán cho người mới bắt đầu - Thị trường chứng khoán là gì

Thị trường chứng khoán bao gồm nhiều bên liên quan, chẳng hạn như doanh nghiệp niêm yết và các công ty quản lý quỹ đầu tư. Các cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước đều tham gia vào thị trường này. Các công ty chứng khoán cũng đóng góp vào việc cung cấp dịch vụ tại thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán được điều hành bởi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và TP HCM, trong khi Bộ Tài chính là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán là một phần quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, tạo ra cơ hội đầu tư và phát triển kinh tế.

Các thuật ngữ cơ bản trong chứng khoán

Trong thị trường chứng khoán, có nhiều thuật ngữ cơ bản quan trọng cần nắm vững để hiểu rõ hơn về hoạt động của thị trường này. Ngoài các thuật ngữ như giá thị trường, khối lượng giao dịch, P/B, P/E ratio và ROA, ROE... còn có rất nhiều thuật ngữ khác nhưng đây là những thuật ngữ cơ bản mà nhà đầu tư mới nên biết đến.

Giá thị trường - Khối lượng giao dịch

Giá thị trường, hay còn được gọi là giá hiện tại, là một trong những thước đo quan trọng nhất về giá trị của một cổ phiếu tại thời điểm bạn tra cứu. Nó thể hiện giá trị thị trường của cổ phiếu đó, tức là giá trị được thị trường định giá cho công ty phát hành cổ phiếu đó. Nó còn có thể phản ánh tình hình kinh doanh của công ty đó tại thời điểm đó.

Tuy nhiên, giá thị trường chỉ là một trong những chỉ số quan trọng trong việc đánh giá giá trị của một cổ phiếu. Bạn cũng cần phải xem xét kỹ lưỡng về khối lượng giao dịch, đây là một chỉ số quan trọng để đo lượng cung và cầu trên thị trường. Cụ thể, khối lượng giao dịch đề cập đến số lượng cổ phiếu đã được giao dịch trong một ngày. Điều này cho phép bạn đánh giá mức độ quan tâm và sự khác biệt trong quan điểm của các nhà đầu tư và người mua hàng trên thị trường.

Cẩm nang tìm hiểu chứng khoán cho người mới bắt đầu - Các thuật ngữ cơ bản trong chứng khoán

Cẩm nang tìm hiểu chứng khoán cho người mới bắt đầu - Các thuật ngữ cơ bản trong chứng khoán

P/B, P/E ratio

Chỉ số P/B và P/E là 2 công cụ hữu ích giúp nhà đầu tư tìm kiếm các cổ phiếu tiềm năng trong thị trường chứng khoán. Chỉ số P/B cho biết giá của cổ phiếu so với giá trị sổ sách, còn chỉ số P/E cho biết giá của cổ phiếu so với lợi nhuận. Những công cụ này thường được ứng dụng để tìm kiếm các cổ phiếu có giá thấp hơn so với giá trị thực của chúng, và có tiềm năng tăng giá trong tương lai mà phần lớn thị trường bỏ qua.

Chỉ số P/B (Price-to-Book ratio) là tỷ lệ được sử dụng để so sánh giá của một cổ phiếu với giá trị sổ sách của cổ phiếu đó. Tỷ lệ này được tính toán bằng cách lấy giá đóng cửa hiện tại của cổ phiếu chia cho giá trị ghi sổ tại quý gần nhất của cổ phiếu đó.

Công thức tính chỉ số P/B như sau:

 

Chỉ số P/E (Price to Earning ratio) là chỉ số đánh giá mối quan hệ giữa giá thị trường của cổ phiếu (Price) với thu nhập trên một cổ phiếu (EPS).

Chỉ số này có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá mức độ hấp dẫn của một cổ phiếu. Nó thể hiện mức giá mà bạn sẵn sàng bỏ ra để đầu tư vào một cổ phiếu dựa trên lợi nhuận thu được của doanh nghiệp đó. Điều này cho thấy mức độ quan tâm và tin tưởng của bạn đối với doanh nghiệp và giá trị mà nó có thể tạo ra trong tương lai. Bạn có thể sẵn sàng trả giá cao hơn cho một cổ phiếu của một doanh nghiệp có lợi nhuận cao và tiềm năng tăng trưởng vượt trội, so với một doanh nghiệp có lợi nhuận thấp và tiềm năng tăng trưởng hạn chế. Do đó, chỉ số này là một yếu tố quan trọng trong quá trình đánh giá và lựa chọn cổ phiếu để đầu tư.

Công thức tính chỉ số P/E:

ROA, ROE là gì?

ROA và ROE là hai chỉ số cơ bản thường được sử dụng để đánh giá hiệu suất hoạt động của một doanh nghiệp. ROA đo lường khả năng của doanh nghiệp để tạo ra lợi nhuận từ tài sản của mình, trong khi ROE đo lường khả năng của doanh nghiệp để tạo ra lợi nhuận từ vốn chủ sở hữu của mình.

ROA

ROA - tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản (Return on total assets), là chỉ tiêu đo lường khả năng sinh lợi trên mỗi đồng tài sản của công ty

 

ROA cung cấp cho nhà đầu tư thông tin về các khoản lãi được tạo ra từ lượng vốn đầu tư (hay lượng tài sản). ROA đối với các công ty cổ phần có sự khác biệt rất lớn và phụ thuộc nhiều vào ngành kinh doanh. Đó là lý do tại sao khi sử dụng ROA để so sánh các công ty, tốt hơn hết là nên so sánh ROA của mỗi công ty qua các năm và so giữa các công ty tương đồng nhau.

ROE

ROE - tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (Return on equity), là tỷ số quan trọng nhất đối với các cổ đông, đo lường khả năng sinh lợi trên mỗi đồng vốn của cổ đông thường.

 

Chỉ số này là thước đo chính xác để đánh giá một đồng vốn bỏ ra và tích lũy tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận. Hệ số này thường được các nhà đầu tư phân tích để so sánh với các cổ phiếu cùng ngành trên thị trường, từ đó tham khảo khi quyết định mua cổ phiếu của công ty nào.

Cách mua bán chứng khoán

Lựa chọn công ty chứng khoán - mở tài khoản giao dịch chứng khoán

Để bắt đầu đầu tư chứng khoán, nhà đầu tư cần phải lựa chọn nơi mở tài khoản. Tuy nhiên, việc này không phải là dễ dàng với nhiều lý do cần được suy nghĩ kỹ càng. Có những công ty chứng khoán có nhiều lợi thế hơn so với các công ty khác, chẳng hạn như sự chuyên nghiệp và chất lượng tư vấn riêng biệt.

Để chọn được một công ty chứng khoán phù hợp, nhà đầu tư cần phải quan tâm đến nhiều yếu tố như phí giao dịch, phí quản lý tài khoản, chất lượng dịch vụ, và hỗ trợ khách hàng. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng cần phải tìm hiểu về các sản phẩm đầu tư mà công ty chứng khoán cung cấp, như cổ phiếu, trái phiếu, quỹ đầu tư, và các sản phẩm tài chính khác. Sau khi đã quyết định chọn công ty chứng khoán phù hợp, nhà đầu tư sẽ cần phải mở tài khoản để tham gia vào thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên, theo quy định của các công ty chứng khoán, mỗi nhà đầu tư chỉ được phép mở duy nhất một tài khoản giao dịch. Việc này sẽ giúp công ty chứng khoán đảm bảo tính minh bạch và tăng cường sự kiểm soát trong quá trình giao dịch chứng khoán.

Nắm được quy định giao dịch chứng khoán

Sau khi đã lựa chọn được công ty chứng khoán và mở tài khoản, bạn cần nắm rõ quy định giao dịch chứng khoán.

Quy định thời gian giao dịch chứng khoán

Ba sàn HoSE, HNXUPCoM đều giao dịch vào các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ dịp lễ Tết theo quy định. Tuy nhiên, việc giao dịch tại các sàn này không chỉ đơn giản là những ngày thường. Nhà đầu tư cũng cần phải lưu ý đến giờ mở cửa, giờ nghỉ trưa và giờ đóng cửa của các sàn, để có thể tham gia giao dịch một cách hiệu quả nhất.

Các sàn bắt đầu giao dịch từ 9h sáng (trừ sản phẩm hợp đồng tương lai giao dịch từ 8h45), nghỉ trưa từ 11h30 đến 13h và đóng cửa lúc 15h. Tuy nhiên, những nhà đầu tư "thông thái" có thể đặt lệnh khi sàn chưa mở cửa. Điều này có nghĩa là lệnh sẽ được đưa vào trạng thái "chờ gửi", sau đó có giá trị suốt thời gian giao dịch. Điều này giúp cho nhà đầu tư có thể tận dụng thời gian và đưa ra những quyết định đúng đắn nhất.

Ngoài ra, các lệnh đặt trong buổi sáng chưa khớp, khớp một phần và chưa huỷ thì sẽ tiếp tục có hiệu lực trong các đợt khớp lệnh buổi chiều. Điều này giúp cho nhà đầu tư có thể đưa ra những quyết định hợp lý và tận dụng tối đa cơ hội đầu tư.

Tóm lại, thời gian giao dịch của các sàn chứng khoán là rất quan trọng. Những nhà đầu tư thông thái cần phải nắm rõ thông tin về giờ mở cửa, giờ nghỉ trưa và giờ đóng cửa của các sàn để có thể tận dụng thời gian và đưa ra những quyết định đúng đắn nhất. Chỉ cần nắm bắt được những điều này, mọi nhà đầu tư đều có thể đạt được những thành công lớn trong thị trường chứng khoán.

Thời gian giao dịch cụ thể như sau:

 

Biên độ giá:

 

Các loại lệnh Giao dịch chứng khoán:

Để đặt mua hoặc bán chứng khoán, nhà đầu tư có thể lựa chọn một trong các loại lệnh sau: LO, MP, ATO, ATC, PLO tùy thuộc vào nhu cầu và thời gian giao dịch.

Lệnh giới hạn (LO) là lệnh mua hoặc bán chứng khoán tại một mức giá xác định hoặc tốt hơn. Đây là loại lệnh phổ biến nhất và được sử dụng nhiều nhất. Lệnh này có thể được thực hiện suốt phiên, trừ giao dịch thoả thuận sau 14h45. Riêng trên sàn UPCoM, lệnh giới hạn có thể được thực hiện đến 15h.

Lệnh thị trường (MP) trên sàn TP HCM là lệnh mua chứng khoán tại mức giá bán thấp nhất hoặc bán chứng khoán tại mức giá cao nhất đang có trên thị trường. Nói cách khác, đây là lệnh mà bên mua hoặc bán giao dịch với bất kỳ giá nào chậm nhất.

Lệnh thị trường giới hạn (MTL) - HNX: nếu lệnh không được thực hiện hết, phần còn lại sẽ chuyển thành lệnh giới hạn và áp dụng các quy định về sửa, huỷ đối với lệnh giới hạn.

Lệnh thị trường khớp toàn bộ hoặc huỷ (MOK) - HNX, nếu lệnh không được thực hiện hết, sẽ bị huỷ ngay sau khi được nhập.

Lệnh thị trường khớp và huỷ (MAK) - HNX, có thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, phần còn lại sẽ bị huỷ ngay sau khi lệnh được khớp.

Lệnh ATO là lệnh giao dịch tại giá khớp lệnh xác định giá mở cửa chỉ áp dụng cho sàn chứng khoán TP HCM. Lệnh này có thể được nhập vào hệ thống trước hoặc trong phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa. Sau 9h15, lệnh không được thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh không khớp hết tự động bị huỷ.

Lệnh ATC có đặc tính tương tự lệnh ATO, nhưng để xác định giá đóng cửa vào 14h45. Lệnh ATC được sử dụng trên sàn TP HCM lẫn Hà Nội.

Lệnh khớp lệnh sau giờ (PLO) chỉ áp dụng cho sàn chứng khoán Hà Nội. Đây là lệnh mua hoặc bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa sau khi kết thúc phiên ATC. Nhà đầu tư chỉ được nhập lệnh này vào hệ thống trong khoảng 14h45-15h, nếu có lệnh đối ứng chờ sẵn thì được khớp ngay. Các lệnh PLO không được thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh không thực hiện hết tự động bị huỷ.

Với những loại lệnh này, nhà đầu tư có thể linh hoạt lựa chọn và đặt lệnh mua/bán phù hợp với nhu cầu và tình hình thị trường chứng khoán. Việc chọn lựa và sử dụng đúng loại lệnh sẽ giúp nhà đầu tư đạt được hiệu quả giao dịch tốt nhất.

Các trường phái đầu tư chứng khoán:

Đầu tư chứng khoán theo Phân tích kỹ thuật

Đầu tư theo trường phái Phân tích kỹ thuật là phương pháp đầu tư dựa trên các thông tin về giá và khối lượng giao dịch của cổ phiếu/hàng hóa/ tiền tệ để đưa ra quyết định đầu tư. Các nhà đầu tư dựa trên các thông tin này để dự đoán giá cả trong tương lai và đưa ra chiến lược mua bán phù hợp. Đối với những nhà đầu tư mới, phân tích kỹ thuật có thể là một cách tiếp cận đầu tư phù hợp để giúp họ đưa ra các quyết định đầu tư chính xác hơn thông qua việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và biểu đồ để đưa ra dự đoán.

Cẩm nang tìm hiểu chứng khoán cho người mới bắt đầu - Phân tích kĩ thuật

Cẩm nang tìm hiểu chứng khoán cho người mới bắt đầu - Phân tích kĩ thuật

Các thông tin về giá cả và khối lượng giao dịch sẽ được tổng hợp thành dạng biểu đồ, mô hình và chỉ báo để thực hiện quá trình phân tích và đầu tư. Điều này giúp các nhà đầu tư có cái nhìn tổng thể về xu hướng của thị trường và giúp họ đưa ra quyết định đầu tư phù hợp.

Trường phái đầu tư theo Phân tích kỹ thuật được giới thiệu lần đầu bởi Charles Dow thông qua lý thuyết Dow nổi tiếng của mình. Chỉ số chứng khoán Mỹ Dow Jones của Mỹ được đặt theo tên Charles Dow để tôn vinh đóng góp của ông trong ngành đầu tư.

Đầu tư giá trị

Đầu tư giá trị là việc chọn cổ phiếu của những doanh nghiệp tốt nhưng thị giá thấp hơn giá trị thực của nó. Nhà đầu tư theo trường phái này tin rằng, giá cổ phiếu sẽ tăng và trở về đúng giá trị của cổ phiếu và nhờ đó họ có lãi. Tuy nhiên, để đầu tư giá trị thành công, nhà đầu tư cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng và đánh giá đúng giá trị của doanh nghiệp, đồng thời đưa ra quyết định đầu tư chính xác.

Những nhà đầu tư giá trị thành công, trong đó có thể kể đến Warren Buffett, chủ tịch của Berkshire Hathaway, đã lập luận rằng bản chất của đầu tư giá trị là mua các cổ phiếu với mức giá thấp hơn giá trị nội tại của chúng. Mức giá cổ phiếu trên thị trường thấp hơn so với giá trị nội tại là điều mà Benjamin Graham gọi là "biên độ an toàn". Trong 25 năm qua, dưới ảnh hưởng của Charlie Munger, Buffett đã mở rộng khái niệm đầu tư giá trị với trọng tâm là "tìm một công ty tuyệt vời với mức giá hợp lý" thay vì tìm một công ty hợp lý với mức giá hời.

Đầu tư tăng trưởng

Đầu tư tăng trưởng là một chiến lược đầu tư tập trung vào việc tăng trưởng vốn của nhà đầu tư. Các nhà đầu tư tăng trưởng thường đầu tư vào các doanh nghiệp đang trong chu kỳ tăng trưởng của công ty hoặc ngành công nghiệp của họ. Những công ty tăng trưởng thường là các công ty trẻ có tiềm năng phát triển lớn và có lợi nhuận dự kiến tăng ở mức trên trung bình so với thị trường chung hoặc ngành công nghiệp của họ.

Để đầu tư tăng trưởng thành công, các nhà đầu tư cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng và đánh giá đúng giá trị của doanh nghiệp, đồng thời đưa ra quyết định đầu tư chính xác. Một số chỉ số tài chính như EPS, PEG, v.v. cũng có thể được sử dụng để đánh giá giá trị của doanh nghiệp và đưa ra quyết định đầu tư phù hợp.

Đầu tư tăng trưởng được xem là một trong những lĩnh vực có tính hấp dẫn cao đối với nhiều nhà đầu tư. Khi sở hữu cổ phiếu của một công ty, nhà đầu tư sẽ có cơ hội được hưởng lợi từ việc tăng giá cổ phiếu, qua đó gia tăng được vốn đầu tư của mình một cách ấn tượng. Bên cạnh đó, đầu tư tăng trưởng còn mang lại nhiều lợi ích khác như: tiềm năng sinh lời cao, tỷ suất sinh lời thuận lợi, cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp tiềm năng với những sản phẩm, dịch vụ độc đáo và có thế cạnh tranh trong thị trường.

Những rủi ro khi đầu tư chứng khoán

Biến động về lãi suất và lạm phát, thanh khoản, pháp lý hay truyền thông ảnh hưởng lớn đến giá chứng khoán, tạo rủi ro cho nhà đầu tư.

Chứng khoán được chứng minh là một trong những kênh đầu tư phổ biến và hấp dẫn. Song song với khả năng sinh lời tốt, chứng khoán tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đây là điều hiển nhiên luôn tồn tại trên thị trường mà nhà đầu tư nên biết trước khi quyết định xuống tiền. Nhìn chung có hai loại rủi ro hệ thống và rủi ro phi hệ thống (rủi ro cụ thể).

 

<yoastmark https://digiinvest.vn/wp-content/uploads/2023/07/GettyImages-513065472-581cb2f55f9b581c0b3a45c2-993x800-1.jpg

Rủi ro hệ thống

Đây là nhóm rủi ro vốn có với toàn bộ hoặc phân khúc thị trường chứ không chỉ một cổ phiếu hoặc ngành cụ thể. Rủi ro hệ thống là không thể đoán trước và không thể tránh hoàn toàn. Ví dụ, tính chung trong năm ngoái VN-Index giảm gần 33%. Nguyên nhân chủ yếu được cho là ảnh hưởng từ biến động kinh tế thế giới và tâm lý nhà đầu tư bị ảnh hưởng sau những xử lý sai phạm trên thị trường.

Rủi ro phi hệ thống

Đây là loại rủi ro chỉ xảy ra với một công ty hoặc ngành cụ thể. Rủi ro phi hệ thống có thể được mô tả là những yếu tố không chắc chắn vốn có trong một công ty hoặc ngành đầu tư. Ví dụ, một đối thủ cạnh tranh mới trên thị trường có khả năng chiếm thị phần đáng kể từ công ty bạn đã đầu tư vào.

Các rủi ro này khi xảy ra đều có thể gây thiệt hại về vốn cho nhà đầu tư.

 Chia sẻ bài viết

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Chuyên mục

Bài viết mới nhất

LIÊN HỆ

Form liên hệ TV

Digi invest logo

Công ty cổ phần Digi Invest hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và cung cấp giải pháp công nghệ tài chính. Với thế mạnh về công nghệ, quy trình minh bạch, phát triển an toàn và là đơn vị tiên phong về việc cung cấp các giải pháp công nghệ tài chính, Digi Invest luôn cố gắng để trở thành một tổ chức, đối tác vững vàng, đáng tin cậy với Nhà Đầu tư

Số giấy phép Đăng ký kinh doanh số 0109908632 cấp ngày 17/2/2022, cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội

Số giấy phép đại lý phân phối chứng chỉ quỹ số 134/GCN-UBCK cấp ngày 21/6/2023, bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Địa chỉ: Tòa nhà Golden West, số 02 Lê Văn Thiêm, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội.
Số điện thoại: 1900.636.725
Số cố định: 024.7300.1662
Email: cskh@digiinvest.vn
Chưa có app MBBank
Đã có app MBBank
© 2023 Digiinvest.vn., All rights reserved.
Design by Gredo Việt Nam
envelopecrossmenu